= Stretneš človeka….. zistíš, že nie je ten čo si myslel, že je … povieš „on sa zmenil“…. nie! To iba ty si nevidel skutočnosť.  Iba tvoja túžba, či predstava o tom človeku bola pre teba viac ako skutočnosť….

(lena marchallé)